Achilleon Diving Center

Notre Equipe

Angeliki Korologou

PADI Master Scuba Diver Trainer

Panagiotis Korologos

PADI IDC Staff Instructor

Kiss Károly Zoltán

PADI Master Scuba Diver Trainer

Wasili Matis

PADI Divemaster

Birgit Reiter

PADI Open Water Scuba Instructor

Nikos Korakianitis

Our Bus Driver

Dimitra Latsa